Project Type: מערכות מידע עסקיות

מערכת ניהול התמחות

איפיון תשתית, ארכיטקטורת מידע וממשק משתמש ל"מערכת ניהול התמחות" עבור ההסתדרות הרפואית בישראל. המערכת נועדה לתיעוד תהליך ההכשרה של המתמחים ברפואה בישראל, ולניטור מהלכה התקין של

מערכת ניתוח תוכן

איפיון תשתית, ארכיטקטורת מידע וממשק משתמש למערכת ניתוח תוכן עבור מחלקת המחקר של חברת Buzzilla. באמצעות המערכת, חוקרי Buzzilla דוגמים שיחות (כתבות, פוסטים, ציוצים וסטטוסים מרחבי

באזילה 3.0

כמנהל המוצר של חברת המחקר והניטור Buzzilla, איפיינתי את התשתית, ארכיטקטורת המידע וממשק המשתמש של גרסה 3.0 של המערכת, המשרתת לקוחות בינוניים וגדולים בכל ענפי המשק,

באזילה – אפליקציית התראות

כשלוש שנים לאחר שעזבתי את חברת המחקר והניטור Buzzilla כשכיר, נתבקשתי על ידה לאפיין את ממשק המשתמש של אפליקציית ההתראות שלה, המאפשרת למשתמשיה לשים את האצבע על

דילוג לתוכן